Floresan’ın Tehlikeleri

1.   Lambaların kırılmasında Cıva emisyonu meydana geldiğinden tehlikeli atık kategorisinde yer alırlar
 
2.   Bir flüoresanda 3 mg yakın cıva mevcuttur , Çin menşei lambalarda ise bu miktar 20 mg’akadar ulaşabilmektedir
 
3.   Cıvanın havada 320 km gitme özelliği vardır. Kırıldıktan 20 dakika sonra bile Cıva yoğunluğu 1,2 mg/m3 arasındadır
 
4.   Eski flüoresan lambalar diğer çöplerden ayrı toplandığında cıva kontrollü bir şekilde uzaklaştırılır ve kullanılmış camdan faydalanılabilir
 
5.   Container yüklemelerinde ısının artmasıyla Cıva yoğunluğu tekrar artmaktadır
 
6.   1 flüoresanın içerisinde bulunan cıva 30.000 litre suyu kullanılamaz hale getirmektedir!